วัดเชียงมั่นเว็ปไซต์
วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่

Image

                      วัดเชียงมั่นเป็นพระอารามแห่งแรกที่พญามังรายทรงสร้างขึ้นภายในกำแพงเมืองเชียงใหม่ ประมาณ พ.ศ.1839 - 1840 โดยพระราชทานที่ดินบริเวณพระตำหนักเวียงเชียงมั่นเป็นที่สร้าง ภายในวัดเก็บรักษาโบราณวัตถุที่สำคัญ คือ "พระเสตังคมณี หรือ พระแก้วขาว" สลักจากหินควอตซ์สีขาวขุ่น (หินเขี้ยวหนุมาน)ศิลปล้านนา พญามังรายทรงอัญเชิญมาจากเมืองหริภุญไชยพระพุทธรูปศิลาปางทรมานช้างนาฬาคีรีฝีมือสกุลช่างปาละ(พุทธศตวรรษที13-14)และศิลาจารึกกล่าวถึงประวัติของวัดและเมืองเชียงใหม่จารึกเมื่อพ.ศ.2124โบราณสถานที่สำคัญคือพระเจดีย์ช้างล้อม อายุเกือบ 700 ปี .