ติดต่อ
วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่

ที่อยู่-เบอร์โทรศัพท์

171 ถนน ราชภาคินัย ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรติดต่อ +66 5324 8604-5

พระครูสันติธรรมวัฒน์ 085-0387663 หรือ 081-3864335

วันเปิดทำการ : ทุกวัน

เวลาเปิดทำการ : 08.00 - 17.00

แผนที่