สถานที่แนะนำ
วัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่

Image

                     พระเจดีย์ช้างล้อม อายุ 700 ปี อยู่ทางทิศตะวันตกของ วิหารวัดเชียงมั่น และ ทางทิศใต้ของพระเจดีย์ช้างล้อม คือ หอไตร

Image

                     บันไดทางขึ้น-ลง วิหารที่เก็บรักษาโบราณวัตถุที่สำคัญ คือ "พระเสตังคมณี หรือ พระแก้วขาว" ที่สลักจากหินควอตซ์สีขาวขุ่น (หินเขี้ยวหนุมาน)

Image Image

                     ภาพวาด พุทธประวัติในวิหาร พระแก้วขาว

Image

                     “พระแก้วขาว” และ “พระศิลา” พระพุทธรูปปางปราบช้างนาฬาคีรี ณ พระมณฑปด้านหลังพระประธาน ในพระวิหารจตุรมุข วัดเชียงมั่น

Image

                     ภายในพระวิหารจตุรมุข วัดเชียงมั่น

Image

                     พระเจดีย์ที่พญามังรายทรงสร้างทับหอนอนของพระองค์

Image

                     หอธรรม (หอพระไตรปิฏก) กับพระเจดีย์

Image

                    พระเจดีย์หุ้มทองจังโก

Image

                      ธรรมาสน์แบบล้านนา

Image

                      กู่ที่ประดิษฐานพระแก้วขาว และ พระศิลา

Image

                      พระแก้วขาวที่ทางวัดต้องสร้างกรงกันมิจฉาชีพไว้ถึง ๒ ชั้น